Jdi na obsah Jdi na menu
 


příběh gothica

1. 9. 2007
Gothic-příběh:jak to všechno začalo!

Myrtana…

Za oněch dob se bohové obraceli k Myrtaně laskavou tváří a celé zemi žehnali mírem, bohatou úrodou a hojností mědi, bronzu a rudy. Myrtana prožívala období blahobytu, dokud se ostatní nedozvěděli o jejím štěstí...
Skřeti proti Myrtaně rozpoutali válku.
V následujících letech sužovaly zem nekonečné nájezdy a boje, až byla myrtanská armáda natolik malá a slabá, že nemohla skřetům zabránit v chamtivém pustošení. Nakonec se král Rhobar již nedokázal dále dívat na nesmírné utrpení svého lidu, a tak se odhodlal k zoufalému opatření...


Bariéra…


Aby král Rhobar zachránil svůj nejlepší důl v Khorinis, ve kterém jeho lidé dolovali magickou rudu a kovali z ní nejmocnější zbraně v zemi, povolal k sobě dvanáct nejlepších myrtanských mágů...
Světlá zimní obloha zšedla a potemněla, když černá oblaka zahalila slunce. Blesky začaly křižovat nebe v magické vichřici, kterou mágové rozpoutali kouzlem vyvolaným ohniskovými kameny.
Nad dolem se vytvořil šeravě modravý štít, který stanovil nové hranice a do svého prostoru uvěznil vše, včetně samotných mágů.

A tak došlo k tomu, že útěk před nenasytností druhých nepřinesl než nenasytnost vlastní, která se stala soužením pro samotného krále Rhobara. Aby se dostal ke své rudě, byl nucen s trestanci uzavřít smlouvu. Dopisy předávané skrz Bariéru se staly jediným spojením s vnějším světem a kolonií.

Ti trestanci, kteří mezi kopáči patřili k nejtvrdším, rozpoznali svoji šanci a souhlasili s tím, že všechno zlato budou posílat králi výměnou za zboží z vnějšího světa. Jejich vůdcem byl Gomez. Přebral velení nad Starým hradem, pozabíjel stráže a založil Starý tábor. Ostatní trestanci se bouřili proti jakékoliv práci pro krále nebo pro Gomeze, a tak se usadili v jiné oblasti dolů, ve Svobodném dole, kde vybudovali svůj vlastní tábor zvaný Nový tábor. Jejich vůdcem se stal Lares. Žili z lovu, loupeží a pěstování rýže.

Mezi trestanci ve Starém táboře byli někteří, kteří vyprávěli o vizích a zvláštních snech. Cítili se nepochopení a stranili se zbytku tábora. Jejich vůdce Y´Berion je vyzval na cestu, při které měli najít místo, na kterém by se mohli usadit. Bez rozhodování zvolil bažinatou oblast a založil sektu zvanou Bratrstvo. Členové této sekty objevili zvláštní byliny, které tam hojně vyrůstaly a které umocňovaly jejich vize a přístup k magickým silám. Začali tyto byliny, zrovna tak jako kouzelné svitky, prodávat zbytku kolonie, a tak si zajišťovali živobytí.

Z dvanácti mágů v kolonii jich šest patřilo Kruhu ohně a šest Kruhu vody. Mágové Ohně se domnívali, že by král mohl vyhrát válku, a tak se sami ujali kontroly nad Starým táborem. Mágové Vody se domnívali, že se něco v Bariéře pokazilo, a tak hledali cestu jak prorazit val, který je obklopoval. Rozhodli se jít do Nového tábora, aby zajistili rudu ze Svobodného dolu, která je měla dovést ke svobodě.

A do Bariéry je právě uvržen další vězeň…
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář